โรงสูบน้ำ 47 ล้านบาทโดนทิ้งจมอยู่ใต้น้ำ


เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนำเอาเครื่องสูบน้ำเข้าทำการสูบน้ำที่ท่วมอยู่ในห้องระบบสูบน้ำสำหรับส่งโรงผลิตประปาประตูชัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ถูกติดตั้งบริเวณฝายท่าดี ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยระดับน้ำท่วมขังอยู่ในห้องระบบสูงกว่า 3 เมตร ทั้งที่โรงสูบน้ำและระบบท่อเพิ่งถูกสร้างเสร็จได้ไม่นาน

มูลค่าสูงกว่า 47 ล้านบาท ส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นมอร์เตอร์ขนาดใหญ่กำลังสูง 2 ตัวมูลค่านับล้านบาท โดยระบบนี้ต้องใช้ไฟฟ้า 3 เฟสในการเดินเครื่อง โดยไม่มีใครทราบว่าน้ำท่วมขังอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ และเกิดขึ้นจากเหตุใด ขณะที่ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าโรงสูบน้ำแห่งนี้หลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้วแทบไม่ได้ใช้งานเลย แม้ว่าจะสร้างด้วยงบประมาณที่สูงมาก และไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลถูกปิดประตูทิ้งไว้และในช่วงที่ประปาเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชขาดแคลน เมื่อ 3 สัปดาห์ก่อน โรงสูบน้ำแห่งนี้ไม่สามารถทำงานได้ จนพบว่าเครื่องสูบน้ำที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดจมอยู่ใต้น้ำ โดยไม่มีใครทราบว่าเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้ว ชาวบ้านที่มาวิ่งออกกำลังกายในบริเวณใกล้เคียงได้เดินเข้ามาดูจึงพบและบันทึกภาพส่งต่อจนเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเข้าสูบน้ำออก และยังไม่สามารถใครเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินราชการที่ได้รับความเสียหาย แต่ทั้งหมดนั้นเป็นทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช