ยะลา-เบตงเจอพิษควันไฟป่าอินโดฯคลุมทั้งเมือง


สถานการณ์ควันไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซียยังเข้าปกคลุมในพื้นที่ จ.ยะลาโดยเฉพาะ อ.เบตงที่มีกลุ่มหมอกควันปกคลุมหนาเนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทำให้อากาศไม่หมุนเวียนสาธารณสุขอำเภอเบตงระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียพบจุดความร้อนมีปริมาณมากเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา

คาดว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดหมอกควันเข้ามาปกคลุมภาคใต้ เมื่ออากาศปิดจึงทำให้หมอกควันยังคงปกคลุมอยู่ โดยอำเภอเมืองยะลาและอำเภอเบตง วัดคุณภาพอากาศทั้ง 2 สถานีมีค่า PM 10 และ PM 2.5 เพิ่มขึ้นและลดลงเล็กน้อย คุณภาพอากาศอำเภอเมืองยะลาอยู่ในระดับดีและปานกลางสูงกว่าในพื้นที่อำเภอเบตงเล็กน้อย ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน