มาตรการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว


ในขณะที่การเรียกเก็บเงินยังคงให้คณะกรรมการนโยบายและการจัดการข้าว อำนาจในการดำเนินการกับผู้จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่แน่นอน แต่ก็ไม่ได้กำหนดบทลงโทษสำหรับเกษตรกร เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกษตรกรและนักวิชาการต่างแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาคุกที่เสนอถึงหนึ่งปีและปรับสูงสุด 100,000 บาทภายใต้ตั๋วข้าว

สำหรับผู้ที่แจกจ่ายเมล็ดข้าวที่ไม่แน่นอนรวมถึงเกษตรกร พล.ต.อ. จารศักดิ์ศักดิ์อนุพัฒน์รองประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจของสนช. เรื่อง Rice Bill ยืนยันเมื่อวานนี้ว่าร่างกฎหมายหลังจากการแก้ไขครั้งล่าสุดจะไม่ส่งผลกระทบต่อนักวิชาการนักวิจัยและเกษตรกรชาวนาเลย เป็นกรมข้าวที่จะต้องปรับตัวและแนะนำมาตรการเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในขณะที่คณะกรรมการ NLA ยืนยันว่าไม่มีสาเหตุที่ทำให้เกษตรกรต้องกังวลอีกต่อไปบิลข้าวให้ที่นั่งเพียง 4 จาก 24 ที่นั่งใน RPMC อันทรงพลังแก่ตัวแทนเกษตรกร